Polish Czech English French German

Szukaj

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 30 kwietnia 2015r. do 28 maja 2015r.


Jedlina-Zdrój, 28.05.2015r.

BM.0057.5.2015

S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
w okresie od 30 kwietnia 2015r. do 28 maja 2015r.

Gospodarka komunalna i inwestycje:

1. Na terenie miasta prowadzono następujące prace:
a) zakup i montaż donic kwiatowych na słupach oświetlenia ulicznego na Pl. Zdrojowym, ul. Piastowskiej i Pl. Zwycięstwa,
b) zakup, montaż oraz obsadzenie kwiatami kwietników kaskadowych na Placu Zdrojowym,
c) bieżące utrzymywanie przystanków, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zbieranie śmieci porządkowanie terenów miejskich,
d) wycinanie samosiejek i krzaków, porządkowanie terenu przy ul. Piastowskiej 40-42,
e) ręczne czyszczenie kratek ściekowych kanalizacji deszczowej: ul. Poznańska, Cmentarna, Lipowa, Sienkiewicza, Warszawska, Wałbrzyska,
f) rozbiórka komórki murowanej, niwelacja terenu przy ul. Zakopiańskiej 4
g) opryski ścieżek spacerowych przeciw chwastom oraz ochroną przeciw gryzoniom i zwierzyną leśną w Parku Północnym,
h) prace ogrodniczo - pielęgnacyjne w Parku Północnym i Południowym: (ściółkowanie korą ogrodniczą, przycinanie krzewów, plewienie róż),
i) rozbiórka drewnianego ogrodzenia zalewu rekreacyjnego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej,
j) prace porządkowe (koszenie, zamiatanie alejek itp.) związane z bieżącym utrzymaniem oraz funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego,
k) koszenie i zamiatanie poboczy ulic i dróg gminnych oraz obiektów rekreacyjnych na terenie miasta Jedlina-Zdrój, Kamieńsk, Suliszów, Glinica, Jedlinka,

2. Rozstrzygnięto przetarg na usuwanie skutków powodzi z roku 2014, który będzie obejmował realizację pięciu zadań:
- Odbudowa rowu melioracyjnego w rejonie ul. Poznańskiej,
- Przebudowa kanału burzowego w rejonie ul. Wałbrzyskiej,
- Odbudowa głównego kanału burzowego w rejonie ul. Piastowskiej 46 i Pl. Zdrojowego,
- Przebudowa zabezpieczenia skarpy i odwodnienia terenu ul. Jana Pawła II 5,
- Przebudowa przepustu w Glinicy (ul. Moniuszki).
Wykonawcą zostało Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów.

Wartość prac brutto: 341 795,65 zł. Udział własny gminy: 68 395,65 zł, kwota dotacji z budżetu państwa: 273 400,00 zł.
Planowane zakończenie prac: do dnia 31.10.2015 r.
3. Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Kłodzkiej 61,63,65 i Pokrzywianki 1 w Jedlinie-Zdroju podłączyły nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, natomiast Gmina Jedlina-Zdój podłączyła budynki przy ul. Kłodzkiej 32 i 34, tym samym podłączono 100 % nieruchomości do kolektora sanitarnego wykonanego w ramach I etapu budowy kanalizacji do Kamieńska.

4. Dokonano odbioru prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej osiedla Kamieńsk w Jedlinie-Zdroju.
Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Całkowita wartość projektu: 1.081.258,38 zł, dofinansowanie: 647.078,00 zł.

5. Zawarto umowę z Wykonawcą na przebudowę ulic Kamiennej i Ogrodowej. Prace zostaną rozpoczęte równocześnie z pracami Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, które będzie na tym terenie budowało kolektor.
Inwestycja jest realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Planowany termin zakończenia zadania – 30 października 2015 roku.
Całkowita wartość zadania: około 384.000,00 zł, dofinansowanie: około 192.000,00 zł.

6. Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa przyszkolnego boiska treningowego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju”.
Planowany termin zakończenia zadania – 31 października 2015 roku.
Szacowany koszt zadania około: 600.000,00 zł, dofinansowanie: około 200.000,00 zł.
7. Wykonywana jest pozimowa naprawa dróg.
III. Spotkania:
1. Spotkałem się z Mariuszem Gawlikiem Prezesem AQUA ZDRÓJ Wałbrzych - Centrum Aktywnego Wypoczynku w celu omówienia współpracy w związku ze staraniem się o organizację World Games.
2. Wziąłem udział w spotkaniu z dyrektorami szkół w celu omówienia bieżących spraw w jednostkach oraz zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016.
3. Spotkałem się z Kierownikiem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oddział w Olszyńcu w celu omówienia oznakowania dróg wojewódzkich i utrzymania porządku na terenie miasta.
4. Uczestniczyłem w spotkaniu z Panem Edwardem Nawirskim - Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w celu omówienia planów związanych z umocnieniem i odbudowy brzegów rzeki –Jedlina.
5. Spotkałem się ze Starostą Wałbrzych Panem Jackiem Cichurą w celu omówienia bieżącej współpracy.
6. Wziąłem udział w spotkaniu z Prezesem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu, Panem Markiem Mielniczukiem w celu omówienia harmonogramu realizacji inwestycji.
7. Spotkałem się z Komendantem Policji Wałbrzycha w sprawie omówienia bieżących spraw i bezpieczeństwa na terenie Gminy.
8. W Starej Kopalni w Wałbrzychu wziąłem udział w konferencji poświęconej zagadnieniom dot. transportu publicznego na obszarze funkcjonalnym Aglomeracji Wałbrzyskiej.
9. Uczestniczyłem w spotkaniu z Nadleśniczym Lasów Państwowych w sprawie podjęcia działań dot. modernizacji i poprawy zdewastowanych tras turystycznych.
IV Przeciwdziałanie bezrobociu:

1. W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a. dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego (do lutego 2016 r.)
b. jedna osoba na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (do września 2017r.)
2. W ramach robót publicznych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a) trzy osoby na stanowisku robotnika gospodarczego (od kwietnia 2015r. do 31 sierpnia 2015 r.)
b) trzy osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych od maja 2015r. do 30 października 2015 r.)
3. Staż w Urzędzie Miasta obecnie odbywają 2 osoby: 1 osoba na stanowisku pomoc administracyjna oraz 1 osoba na stanowisku gońca.
4. W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 20 osób w miesiącu uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.
5. Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 251 osoby bezrobotne, w tym 125 kobiet , z prawem do zasiłku jest 45 osób w tym 29 kobiet.
V Sprawy różne:
1. Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 180 tys. zł na przebudowę boiska piłkarskiego w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017”.
2. W dniach 2-3 maja br. odbył się po raz XI Międzynarodowy Festiwal Petanque. W sobotnim turnieju udział wzięło 23 drużyny, a w niedzielnych dubletach 34 zespoły.
3. Przedstawiciele Samorządu, jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy miasta uczcili 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja poprzez udział we mszy św. sprawowanej w intencji ojczyzny oraz złożenie kwiatów na Miejskim Obelisku.
4. W dniu 8 maja mieszkańcy ulicy Marii Dąbrowskiej zorganizowali po raz pierwszy w historii Miasta „Święto ulicy”.
5. 15 maja br. w Zamku Książ odbyła się Gala Finałowa Plebiscytu Gospodarczego „Muflony 2014”. Jedlina – Zdrój zdobyła III miejsce w kategorii: „Najlepsza Inwestycja Zrealizowana ze Środków RPO WD w Subregionie Wałbrzyskim” w latach 2007- 2013.
6. W dniu 19 maja 2015r. gminę Jedlina-Zdrój odwiedziła delegacja z czeskiej gminy Velichovky, z którą Jedlina-Zdrój ma podpisana umowę o współpracy od 2004r. W delegacji uczestniczył Starosta gminy Velichovky. Celem spotkania było omówienie zasad współpracy, kalendarza imprez planowanych do realizacji na rok 2015 oraz udziału w ewentualnych partnerskich projektach.
7. W niedzielę 24 maja 2015 r. w Jedlinie – Zdroju, górscy biegacze odwiedzili nasze uzdrowisko aby wystartować w II Półmaratonie Górskim Jedlina-Zdrój. Do naszego miasta zjechało się blisko 500 osób z całego kraju by wziąć udział w imprezie, której trasa przebiega przez najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Biegacze mięli do pokonania ponad 24 km.
8. Frekwencja w wyborach Prezydenckich na naszym mieście wyniosła w I turze- 34% w II turze - 49%.
9. Z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego zostałem odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za szczególny wkład w rozwój samorządności.
10. W dniu 27 maja br. w Centrum Kultury odbyło się spotkanie pracowników samorządowych zorganizowane z okazji 25 – lecia samorządu terytorialnego.
 

Dodatkowe informacje