Polish Czech English French German

Szukaj

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 1 grudnia 2016r. do 29 grudnia 2016r.

Jedlina-Zdrój,29.12.2016r.

BM.0057.11.2016

S P R A W O Z D A N I E 

Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta

w okresie od 1 grudnia 2016r. do 29 grudnia 2016r.

Gospodarka komunalna i inwestycje:

1.      Wykonano remonty ulic: Chopina, Kochanowskiego, fragment ulicy Krótkiej, dojazd do Kłodzkiej 5. Na wszystkich odcinkach położono asfalt.

2.      Utwardzono destruktem ulicę Herberta, Łąkową oraz drogę wewnętrzną do posesji przy ul. Poznańskiej 17.

3.      Zakończono odwodnienie oraz przyłączenie do kanalizacji budynku Centrum Kultury.

4.      W budynku przy ul. Noworudzkiej 19 zmodernizowane zostały 3 lokale poprzez budowę instalacji etażowych c.o. wraz z instalacjami nawiewno – wywiewnymi.

5.      Zmodernizowano instalację gazową w dwóch lokalach przy Pl. Zwycięstwa 12.

6.      Wymienione zostały 2 kuchnie węglowe w dwóch lokalach gminnych.

7.      Sprzedany został lokal użytkowy przy ul. Pokrzywianki 1. Inwestor planuje otwarcie w nim żłobka.

8.      Zakupiono sprzęt służący zimowemu utrzymaniu dróg oraz utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni w mieście: kabinę do ciągnika,rozsiewacz soli, zamiatarkę spalinową,dmuchawę i urządzenie do zbierania i rozdrabniania liści i trawy, oraz nożyce do żywopłotu i podkrzesywarkę oraz kosę spalinową i kosiarkę do trawy.

9.      Na bieżąco monitorowane są warunki pogodowe i podejmowane działania w zakresie zimowego utrzymania dróg

10.  Na bieżąco prowadzone są prace porządkowe – przycinanie gałęzi, zbieranie liści, zamiatanie ulic, posypywanie chodników.

11.  Ogłowiono drzewa na ulicach Akacjowa, Lipowa, Sienkiewicza, Wałbrzyska.

 

II. Spotkania:

1.        Spotkałem się z Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie remontów drogi wojewódzkiej.

2.        Spotkałem się z Prezesem Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. Panem Pawłem Skrzywankiem       w  sprawie omówienia aktualnej sytuacji w spółce.

3.        Uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Wałbrzyskiego  Związku Wodociągów     i Kanalizacji na którym omówiono plan  budżetowy na rok 2017.

4.        Uczestniczyłem w spotkaniach dot. uzgodnień w sprawie Studium Wykonalności dla projektu: Rewitalizacja linii kolejowej nr 276 i 285 na odcinku Świdnica Kraszowice-Jedlina-Zdrój.

5.        W Centrum Kongresowym we Wrocławiu uczestniczyłem w konferencji nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego - Poszerzamy Perspektywę, podczas której przedstawiciele  odpowiedzialnych instytucji przedstawili wykonanie funduszy unijnych RPO na lata 2014-2016.

6.        Wziąłem udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego ZIT AW. Tematem spotkania była bieżąca informacja z realizacja zadań powierzonych ZIT AW przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach wdrażania RPO WD na lata 2014-2020.

7.        Uczestniczyłem w debacie „Oddychać po ludzku”, czyli Dolny Śląsk bez smogu., zorganizowanej przez  Gazetę Wyborczą.

 

III Przeciwdziałanie bezrobociu:

1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.              dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego  (do września 2017 r.)

b.             dwie osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (jedna osoba do  lutego i jedna do września 2017r.)

c.              jedna osoba na stanowisku pomoc  administracyjna (do lutego 2017r.)

2.  Z dniem 15 grudnia br. zakończyły się prace porządkowe wykonywane  przez osoby uprawnione do pobierania świadczeń z pomocy społecznej, w ramach prac społecznie-użytecznych.  

3.      Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 160 osób bezrobotnych, w tym                  87  kobiet; z prawem do zasiłku jest 51 osób w tym  31  kobiet.

 

 

IV Sprawy różne:

 

  1. W dniu 2 grudnia br. w hotelu  Jedlinka odbyły się warsztaty pn. „Piramida zdrowia”.                  W trzech blokach uczestnicy mogli dowiedzieć się jak zadbać o swoje zdrowie  wg współczesnych trendów. Każdy z  Ekspertów w przystępny sposób przekazywał informację o tym jak zdrowo się odżywiać, jak radzić sobie ze stresem czy też jak wykonywać ćwiczenia rozluźniająco-rozciągające.
  2. W dniach 12-14 grudnia br. odbyły się spotkania z mieszkańcami miasta, podczas których Burmistrz Miasta przedstawiał podsumowanie półmetka kadencji i plany na kolejny rok.

3.      W dniu 12 grudnia 2016r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie- Zdroju, zostały wydane dary żywnościowe tzw. "Paczki świąteczne" dla mieszkańców Naszego Miasta.  Paczki te wydawane były  w ramach Programu Ministerstwa Rodziny  Pracy i Polityki Społecznej  i Programu Operacyjnego - Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 finansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu  - Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

4.      W Gimnazjum Miejskim w Jedlinie-Zdroju po raz trzeci zorganizowano Spotkanie Opłatkowe, dla wszystkich mieszkańców miasta. W uroczystości, poprzedzonej Mszą Św. uczestniczył  J.E. Ks. Bp Prof. Ignacy Dec - biskup świdnicki. Uczniowie Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II  przedstawili Jasełka, a poczęstunek zorganizowało Centrum Kultury.  

5.      W Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano dla dzieci spotkanie ze Św. Mikołajem, podczas którego przygotowano konkursy, prezenty i słodki poczęstunek.

6.      Dzięki ofiarności wielu osób po raz drugi udało się zorganizować świąteczne paczki dla najbardziej potrzebujących rodzin z terenu naszego miasta.  Paczki przygotowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej trafiły do pięciu  najbardziej potrzebujących rodzin z terenu miasta Jedlina-Zdrój. W tym roku dodatkowo Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej wykonali samodzielnie świąteczne stroiki, które wraz z życzeniami zostały wręczone dziesięciu osobom. Dodatkowo do każdego stroiku dołączony został drobny prezent świąteczny.

7.      Centrum Kultury zaprasza 31 grudnia br. w godzinach 23.00-01.00 do wspólnego powitania Nowego 2017 przy Źródełku obok Kamieniołomu (ul. Wałbrzyska). 

 

 

Dodatkowe informacje