Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

Rowery elektryczne dla mieszkańców

W dniu 17 stycznia br. w hotelu Jedlinka odbyła się Konferencja Prasowa, podczas której   Burmistrzowie Miast: Świeradowa -Zdroju, Głuszycy i Jedliny-Zdroju podpisali List intencyjny – Deklarację współpracy, którego głównym założeniem jest  wdrożenie dla mieszkańców pilotażowego programu „Bezpłatna wypożyczalnia rowerów elektrycznych”. Dokument wskazuje na wolę współpracy  na rzecz ograniczenia niskiej emisji  i promowania aktywnego trybu życia z wykorzystaniem rowerów elektrycznych. To nowy pomysł, który został uruchomiony w gminie Świeradów-Zdrój. Burmistrz tego miasta Roland Marciniak wyjaśnił, że wdrożenie tego przedsięwzięcia wpisuje się w obecny trend związany  z elektronicznym napędem w komunikacji. Zaprezentowany podczas konferencji model roweru elektrycznego ma być dostępny wyłącznie dla mieszkańców danej gminy. Projekt ma na celu zachęcenie mieszkańców w każdym wieku do korzystania z alternatywnej formy poruszania się z użyciem roweru napędzanego elektrycznie.

Czytaj więcej...

Spotkanie Noworoczne

dniu 12 stycznia br. w Hali Spacerowej w Jedlinie-Zdroju odbyło się Spotkanie Noworoczne, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządu, przedsiębiorców, stowarzyszeń i instytucji współpracujących z gminą. Gospodarzem spotkania był Burmistrz Miasta Leszek Orpel, który po złożeniu życzeń noworocznych przedstawił prezentację podsumowującą działania w gminie w roku 2017. Następnie zaprezentował plany i zamierzenia na rok 2018. Główne inwestycje to dalszy rozwój infrastruktury rekreacyjnej, drogowej, mieszkaniowej, a także społecznej.

Czytaj więcej...

Budżet Gminy Jedlina – Zdrój na 2018 r. przyjęty.

W grudniu 2017 Radni Rady Miasta Jedlina-Zdrój jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2018 r. W przyszłorocznym  budżecie zaplanowano dochody na poziomie 25.047.680,00 zł,  a  wydatki  w wysokości : 25.172.660,00 zł.  Projekt budżetu wraz z Wieloletnią prognozą finansową na lata 2018-2028   został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową  we Wrocławiu.

Czytaj więcej...

Ulica Zagórska – nowa droga w Jedlinie-Zdroju

Po wielu latach mieszkańcy ulicy Zagórskiej mogą dojść i dojechać do centrum Jedliny-Zdroju nową drogą. Dotychczas musieli korzystać z ulicy sąsiadującego Olszyńca. Również mieszkańcy ulicy Świdnickiej 15 zyskali możliwość szybszego i krótszego dostania się do centrum miasta. Nowa droga to ponad 1100 m. wyasfaltowanej nawierzchni.

Budowa ulicy Zagórskiej zrealizowana została w ramach  zdania pn. „JEDLINKA droga dojazdowa do gruntów rolnych” i była dofinansowana przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych kwotą ponad 234 tys. zł. Całkowita wartość zadania to ponad  525 tys. zł.

Czytaj więcej...

IV Jedlińskie Spotkanie Opłatkowe

18 grudnia 2017 roku po Mszy Św. odbyło się  IV Jedlińskie Spotkanie Opłatkowe w Hali Sportowej przy budynku Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju. O czterech lat swoją obecnością zaszczyca gość specjalny - Jego Ekscelencja Ignacy Dec – Biskup Świdnicki.Po powitaniu gości przez Panią Katarzynę Lepis - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z oddziałami Gimnazjum,  życzenia wszystkim obecnym złożył Burmistrz Miasta Leszek Orpel, następnie ks. Prałat odczytał słowa Ewangelii, a błogosławieństwa udzielił Ks. Biskup Ignacy Dec, prosząc o podzielenie się opłatkiem. Uczestnicy spotkania przy dźwiękach kolęd, przełamali się opłatkiem, aby następnie zasiąść wspólnie do stołów na których podano tradycyjne potrawy wigilijne.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje