Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH "Strategia Sudety 2030"

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”. Przedłożony projekt strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, Lubański, Lwówecki, Świdnicki, Wałbrzyski, Ząbkowicki, Złotoryjski, Zgorzelecki.Konsultacje prowadzone będą od dnia 15.06. do dnia 13.07.2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego

Czytaj więcej...

KONKURS OFERT NA DZIERŻAWĘ TERENU POD PUNKT GASTRONOMICZNY PRZY UL. KŁODZKIEJ W JEDLINIE-ZDROJU – ACTIVE JEDLINA (KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY)

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju ogłasza na dzierżawę teren pod punkt gastronomiczny przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym (Active Jedlina) przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.

1. Przedmiot dzierżawy: teren przeznaczony pod dzierżawę znajduje się w obrębie Active Jedlina (kompleksu  sportowo-rekreacyjnego) przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju w bezpośrednim sąsiedztwie z:

- zbiornikiem wodnym,

Czytaj więcej...

Absolutorium dla Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

W dniu 29 maja 2018r. odbyła się XLI Sesja Rady Miasta Jedlina-Zdrój, podczas której Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Miasta Leszkowi Orplowi absolutorium za rok 2017. Zgodnie z procedurą podjęcia uchwały, radni najpierw zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2017 rok, pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej, a następnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku o udzielenie absolutorium Radni przystąpili do głosowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu po stronie dochodów wyniosło 22.319.037,98 (90,23%), natomiast kwota wykonanych wydatków wyniosła 23.622.395,46 zł (89,48%). Warto podkreślić, że w ubiegłym roku na realizowane inwestycje z budżetu gminy przekazano 6.520.311,58 zł.

Pokrzywianka będzie remontowana

Ulica Pokrzywianka doczeka się remontu. Drugi przetarg na realizację zadania pod nazwą "Kamieński droga dojazdowa do gruntów rolnych" - przebudowa drogi gminnej ul. Pokrzywianka wyłonił wykonawcę, którym zostało Konsorcjum Lider: Murarstwo-Melioracja, Janusz Zając z Walimia, a partnerem Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr inż. Krzysztof Zając z Walimia. Przebudowany zostanie blisko kilometrowy odcinek drogi, wraz z budową odwodnienia, miejscami parkingowymi i mijankami. Wartość zadania wyniosła 706 356,82 zł. brutto. Gmina Jedlina-Zdrój otrzymała na realizację tego zadania dofinansowanie w wysokości 175 350 zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

 

Zawiadamia się mieszkańców Jedliny Zdrój że w dniu 24.05.2018

z powodu prac eksploatacyjnych na sieci wodociągowej nastąpi spadek ciśnienia wody w godzinach 22.00 -12.00

Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy.

Bieżące informacje o prowadzonych pracach można uzyskać na www.wzwik.pl lub pod nr tel. 994

Dodatkowe informacje