Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

Trwa termomodernizacja budynku szkoły przy ulicy Słowackiego.

Dzięki trwającej termomodernizacji budynku obecnej Szkoły Podstawowej przy ulicy Słowackiego (dawne Gimnazjum) nie tylko obniżeniu ulegną rachunki za ogrzewanie, ale też ograniczy się ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Projekt przewiduje wymianę pieca wraz z instalacją, izolację ścian i dachu sali gimnastycznej oraz malowanie elewacji budynku Szkoły.

 

Czytaj więcej...

Jedlina – Zdrój będzie pięknie oświetlona….

Obecnie w mieście kończy się realizacja projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Uzdrowisku Jedlina – Zdrój”. To zadanie inwestycyjne obejmuje między innymi modernizację oświetlenia wraz z wymianą słupów na ozdobne w centrum miasta, oraz montaż nowych punków oświetleniowych na osiedlu domów jednorodzinnych, przy ulicach: Herberta, Norwida, Miłosza, Sikorskiego i Andersa. Dzięki tej modernizacji i wymianie ponad 300 opraw na nowoczesne oprawy typu LED gmina zaoszczędzi na opłatach za oświetlenie, a dzięki nowym słupom miasto zyska na estetyce. Wartość inwestycji wynosi 707.838,97 zł z czego otrzymane dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej wynosi 85% jej wartości czyli 601.663,12 zł.

Czytaj więcej...

Zbiórka sprzętu rehabilitacyjnego

Jeżeli w Państwa domu lub piwnicy znajduje się niepotrzebny, przez nikogo nie użytkowany sprzęt, prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Zbieramy między innymi takie przedmioty jak:

  • kule ortopedyczne
  • balkoniki do chodzenia
  • wózki inwalidzkie
  • łóżka rehabilitacyjne
  • trójkołowe rowery rehabilitacyjne
  • stacjonarne rowery rehabilitacyjne
  • inny sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze

    Czytaj więcej...

Jedlina - Zdrój wygrała prestiżowy konkurs w Aglomeracji Wałbrzyskiej na Rewitalizację uzdrowiskowej części miasta.

Gmina Jedlina – Zdrój jako jedyna gmina w powiecie wałbrzyskim  zajęła trzecie miejsce w konkursie na najlepsze projekty rewitalizacyjne Aglomeracji Wałbrzyskiej i uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości ponad 1 600 000 zł. Całkowita wartość projektu “Rewitalizacji przestrzeni publicznej centrum miasta Jedlina – Zdrój”  wynosi ponad 2 840 000 zł.   W ramach tego projektu przewiduje się rewitalizację Alei Niepodległości – wycinkę  i ogławianie drzew, renowację alejek i terenów zielonych. Planowane jest również uporządkowanie terenównieutwardzonych w otoczeniu uzdrowiska i zbudowanie dodatkowych miejsc postojowych. Wyremontowana ma być ścieżka łącząca ul. Piastowską z ul. Piękną (tzw. „Basenowa”) oraz pobocza ulicy Sienkiewicza. Całkowitemu przeobrażeniu ulegnie teren podwórek przy ulicy Piastowskiej 35-41. W ramach projektu odrestaurowany będzie kiosk przy ul. Sienkiewicza 1 oraz wyremontowane zostaną budynki po dawnej rozlewni wód przy ulicy Poznańskiej 8.

Czytaj więcej...

Biorę i daję

8 kwietnia b.r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, w trakcie trwających  na kompleksie Active Jedlina imprez, zrealizował opracowany projekt socjalny pn. „Biorę i daję”. Założeniami projektu było przeprowadzenie kampanii informacyjnej  dla mieszkańców z zakresu polityki społecznej realizowanej przez gminę Jedlina-Zdrój. Pracownicy socjalni udostępnili wśród obecnych mieszkańców informatory dot. działalności ośrodka. Funkcjonujące ośrodki pomocy społecznej często są głównymi centrami animacji społecznej,

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje