Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – czyli stypendia szkolne według nowych zasad

Przypominamy, że do 15 września br. (a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2016 r.)  można składać wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017.

Ustalenie prawa do przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego nastąpi  po złożeniu wniosku przez: rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, wraz z zaświadczeniami o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z miesiąca sierpnia 2016r. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł. netto.

W tym roku zmieniają się zasady przyznania stypendium. Po pobraniu wniosku z Ośrodka Pomocy Społecznej należy udać się do szkoły i uzgodnić z wychowawcą/ nauczycielem zakres niezbędnej pomocy potrzebnej uczniowi. Zgodnie bowiem z art. 90b ust.2 ustawy z dnia 9 września 1990r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) „Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych”.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta wydał Zarządzenie Nr 66/2016 w dniu 23 sierpnia 2016r. sprawie określenia katalogu wydatków kwalifikowanych do refundacji udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uczniom zamieszkałym na terenie gminy Jedlina-Zdrój.

Zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia pomoc służy pokryciu przede wszystkim:

1.      Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą: muzycznych, komputerowych, artystycznych.

 

2.      Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach poza szkołą, w szczególności:

1)      nauce języków obcych -  wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania.

2)      zajęciach sportowych,  nauki pływania, itp.

3)      w kursach komputerowych,

4)      nauki prowadzenia pojazdów mechanicznych - jeżeli jest to wymagane przez szkołę.

 

3.      Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach współorganizowanych przez szkołę poza jej siedzibą, w szczególności:

1)      wyjście całej klasy do kina, teatru, muzeum, filharmonii, wystawę  lub na inną zorganizowaną imprezę kulturalną,

2)      wyjazd uczniów z danej klasy na tzw. „zieloną szkołę” lub wycieczkę szkolną.

3)      wyjazd na obóz  naukowy

 

4.      Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników, przyborów szkolnych oraz pomocy naukowych, komputera, abonamentu internetowego itp. W przypadkach kiedy zakup jest niezbędny do realizacji zadań edukacyjnych.

Wnioski o przyznanie świadczenia stypendium szkolnego i dodatkowe  informacje  w sprawie powyższego świadczenia można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej (I piętro, pok. Nr 2  w godz. od 7,30 do 15,30, tel. 748455 270).

 

 

Załączniki:

1.      Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 66/2016 z dnia 23 sierpnia 2016r. sprawie określenia katalogu wydatków kwalifikowanych do refundacji udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uczniom zamieszkałym na terenie gminy Jedlina-Zdrój wraz z Załącznikiem.

2.      Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

Sporz.

K.Kacprzyk

Spr.

Dodatkowe informacje

Strona może korzystać z plików cookies w celu realizacji usług, zgodnie Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Cookies .