Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

Absolutorium dla Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

W dniu 29 maja 2018r. odbyła się XLI Sesja Rady Miasta Jedlina-Zdrój, podczas której Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Miasta Leszkowi Orplowi absolutorium za rok 2017. Zgodnie z procedurą podjęcia uchwały, radni najpierw zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2017 rok, pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej, a następnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku o udzielenie absolutorium Radni przystąpili do głosowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu po stronie dochodów wyniosło 22.319.037,98 (90,23%), natomiast kwota wykonanych wydatków wyniosła 23.622.395,46 zł (89,48%). Warto podkreślić, że w ubiegłym roku na realizowane inwestycje z budżetu gminy przekazano 6.520.311,58 zł.

Dodatkowe informacje