Aktualności - Dla Mieszkańca

Promesa UMWD i kolejne inwestycje

  • Drukuj

Dzisiaj w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu Cezary Przybylski - Marszałek Województwa w obecności Iwony Krawczyk - Wicemarszałek Województwa przekazał Iwonie Kupiec-Darmetko, reprezentującej Urząd Miasta Jedlina-Zdrój promesę, dzięki której możliwa będzie realizacja kolejnych zadań inwestycyjnych w Gminie Jedlina-Zdrój. Gwarantowane promesą środki pochodzą z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Promesa opiewa na kwotę 110 000 złotych, natomiast całość zaplanowanej inwestycji to kwota 180 000 złotych.  Pozostała kwota niezbędna do realizacji inwestycji: 70 000 złotych to środki pochodzące z budżetu Gminy Jedlina-Zdrój.

 

W ramach inwestycji zrealizowane będą cztery zadania: zostanie zbudowany łącznik między ulicą Noworudzką a ulicą Jasną, powstanie łącznik pomiędzy wybudowanym w roku ubiegłym bulwarem przy kompleksie sportowym a ulicą Kłodzką, a place zabaw przy ulicy Jasnej i Słowackiego zostaną rozbudowane i wzbogacone o nowe urządzenia. Warto zaznaczyć, że oba łączniki będą stanowiły ścieżki pieszo-rowerowe, a łącznik pomiędzy ulicą Noworudzką i Jasną stanie się częścią trasy Active, która w Jedlinie-Zdroju dynamicznie się rozwija.

W tym tygodniu ma zostać ogłoszony przetarg, który ma na celu wyłonienie wykonawcy zaplanowanych zadań, a całość inwestycji powinna zostać zrealizowana do końca października br., jednak ostateczny termin zakończenia prac będzie znany po zakończeniu procedury przetargowej.