Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

Biorę i daję

8 kwietnia b.r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, w trakcie trwających  na kompleksie Active Jedlina imprez, zrealizował opracowany projekt socjalny pn. „Biorę i daję”. Założeniami projektu było przeprowadzenie kampanii informacyjnej  dla mieszkańców z zakresu polityki społecznej realizowanej przez gminę Jedlina-Zdrój. Pracownicy socjalni udostępnili wśród obecnych mieszkańców informatory dot. działalności ośrodka. Funkcjonujące ośrodki pomocy społecznej często są głównymi centrami animacji społecznej,

podejmują niestandardowe formy pracy i aktywizacji społeczności lokalnej, zatem projekt ten wpisał się w realizację akcji społecznej pn. ,,Pomóż innym - oddaj krew”. Przy współpracy Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w mobilnym punkcie poboru krwi można było włączyć się w tak szczytny cel, jakim jest dar krwi. Nasi mieszkańcy nie zawiedli - 18 osób zdeklarowało chęć oddania krwi z czego ostatecznie od 12 osób dokonano poboru.

Wszystkim dawcom serdecznie dziękujemy.

Red. i fot. OPS Jedlina-Zdrój

Dodatkowe informacje