Aktualności - Dla Mieszkańca

50% bonifikaty od opłaty rocznej

  • Drukuj

SZANOWNI MIESZKAŃCY - Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości ma być wnoszona Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój udziela 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele.