Polish Czech English French German

Szukaj

Aktualności - Dla Mieszkańca

Dnia 30 listopada br. Radni Rady Miasta Jedlina-Zdrój przyjęli uchwałę w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2017r.

W przyszłorocznym  -  rekordowym w naszej gminie budżecie zaplanowano dochody na poziomie 24.085.400 zł,  a  wydatki  w wysokości : 24.710.924 zł.

Struktura planowanych dochodów  zakłada następujące wpływy do budżetu:

1)      Dochody majątkowe w wysokości -  6.182.798 zł

2)      Wpływy z podatków i opłat -     4.054.400 zł

3)      Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 3.265.389 zł

4)      Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  -  100.000 zł

5)      Część oświatowa subwencji ogólnej             -  3.920.437  zł

6)      Część  wyrównawcza subwencji ogólnej             -  1.210.107 zł

7)      Dotacje celowe z budżetu państwa                       -  4.446.539 zł

8)      Pozostałe dochody – 905.630 zł

W roku 2017 zmniejszeniu ulega stawka podatków od nieruchomości dotycząca działalności gospodarczej.

     W ramach wydatków majątkowych  przewiduje się między innymi: przebudowę dróg gminnych ( ul. Chopina, ul. Łąkowej). Ponadto kontynuowane będą prace związane z  przebudową dróg ul. Zamkowej, oraz ul. Włościańskiej. Kolejnymi  zadaniami  realizowanymi przy udziale środków unijnych w 2017 roku będą prace dotyczące  wykonania m.in. termomodernizacji budynku Gimnazjum Miejskiego im. J. Pawła II  oraz budynku Urzędu Miasta, ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku (wymiana części oświetlenia, budowa centrów przesiadkowych)  oraz zwiększenie dostępności e- usług.W dalszym ciągu  planuje się kontynuację modernizacji lokali  i  budynków mieszkalnych oraz  Cmentarza Komunalnego.

Wydatki inwestycyjne stanowić będą aż 32,29  % wydatków ogółem i wynoszą: 7.980.000 zł.

Wśród pozostałych wydatków ujętych do realizacji w przyszłorocznym budżecie należą:

- wydatki na oświatę w mieście  w wysokości: 4.640.000 zł,

- wydatki na opiekę społeczną (w tym: zasiłki dla podopiecznych, świadczenia wychowawcze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dożywianie, dodatki  mieszkaniowe) w wysokości: 5.137.205 zł.;

- wydatki na gospodarkę mieszkaniową  w wysokości. 1.036.700 zł.

Budżet roku 2017  jest rekordowy, ale i bardzo trudny. Mamy nadzieję, że taka konstrukcja budżetu pozwoli  Gminie zrealizować  większość planowanych zadań tak , aby w pełni wykorzystać nowe środki w ramach finansowania budżetu UE na lata 2014-2020.  Wcześniej projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu wskazując, że jest on opracowany w sposób zgodny z wymaganiami obowiązującego prawa.

Dodatkowe informacje

Strona może korzystać z plików cookies w celu realizacji usług, zgodnie Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Cookies .